Bette Collection is een website met Verzameld Werk waarin woorden ruimte scheppen voor mensen.

Tijdens een decennialang dienen in de christelijke gemeente, zoals ik dat als evangelisch voorganger mocht doen, ontstond een verscheidenheid aan op schrift gestelde bijbels-theologische artikelen, studies, boeken en gedichten. Een compilatie hiervan vindt u op deze website. Van de vele preken zijn er een aantal hier te beluisteren, sommige vergezeld van de zogenoemde studies bij de prediking, die ik jarenlang als verdiepingsmateriaal na de prediking voor geïnteresseerde gemeenteleden aanbood.  De gedichten en gebeden zijn hoofdzakelijk ontstaan vanwege het vele pastorale werk in de gemeente. De boeken ‘In grote lijnen’ en ‘De boog in de  wolken’ werden gepresenteerd na 25 jaar evangelisch belijden en beleven.

Mijn historisch onderzoek staat in het teken van de genealogie, de geschiedenis van afstamming, verwantschappen, families en vooroudergeslachten. Van mijn Zuid-Nederlandse en Brabantse voorouderfamilie Betten/Bette is in vijf boeken een uitgebreide beschrijving gegeven (1640-1950). De uit Hessen afkomstige oudst-bekende voorvader Dubel en zijn nageslacht, waaronder mijn moeder Jaantje Dubel, leverde een boeiende familiegeschiedenis op van postiljons, lakeien en verwers (18de-20ste eeuw). Van mijn beide ouders is er een familieboek op titelnaam van mijn vader, Hubertus Marinus Bette, dat vanwege privacybescherming niet via internet is gepubliceerd.

De genealogische artikelen geven de overzichten in kwartierstaat, parenteel en stamreeks. Genealogisch onderzoek naar je eigen familie is meer dan interessante informatie over je voorouders verzamelen. Wie de originele documenten onder ogen krijgt en daar gevoel voor heeft, beleeft soms iets van een sensatie door het directe contact met het verleden van je eigen voorgeslacht. 

Hans Bette
Veenendaal 2021

Ruim veertig jaar werk ik mee aan de Studiebijbel, een uitgebreide serie commentaren op het Oude en Nieuwe Testament, waarvan inmiddels alle 29 delen commentaar en uitleg van het Oude en Nieuwe Testament verschenen zijn.
Meer informatie over de Studiebijbel is te vinden onder de knop Links, naar het samen met drs. Gijs van den Brink opgerichte Centrum voor Bijbelonderzoek. CvB is het kenniscentrum dat de Studiebijbel zowel in boekvorm als in een digitale versie uitbrengt. Met Studiebijbel.nl kun je academisch verantwoord en op eigentijdse wijze je meer in de Bijbel verdiepen. Van de Studiebijbel op het Nieuwe Testament zijn de commentaar-delen in het Spaans vertaald en deze worden in app-vorm als missionair gereedschap in vooral Latijns Amerika gebruikt.