Centrum voor Bijbelonderzoek

Het CvB is de uitgeverij van de Studiebijbelserie, een 29-delige commentarenserie bij het Oude en Nieuwe Testament, zoals deze vanaf 1986 verschijnt en waarvan in 2015 het 29ste en laatste boekdeel is uitgebracht.