Thema
Schriftgedeelte
Lucas 7:18-23, Jesaja 35:5-7, Jesaja 61:1-3
Lucas 24:1-12, Johannes 20:1-18
Lucas 19:28-44
Handelingen 1:8, Efeziƫrs 3:16-19
1 Johannes 4:7-16, 1 Johannes 3:16
Marcus 2:1-12
Marcus 22:41-44, Romeinen 12:1-2
Lucas 9:18-22, Lucas 23:55-24:12
Kolossenzen 2:6,7, Efeziƫrs 4:11-16, 20-32, Efeziƫrs 5:1-7
Lucas 22:24-27, Johannes 15:1-8, Kolossenzen 3:12-17