Er zijn 9 Preken gevonden op Prekenserie '
De Bergrede
':
Thema
Schriftgedeelte
Matteüs 5:38-42
Matteüs 5:21-26
Matteüs 5:33-37, Matteüs 24:16-22, 1 Korintiërs 4:1-2
Matteüs 5:13-16
Matteüs 6:19-34, Filippenzen 4:6
Matteüs 5:1-12
Matteüs 5:1-12
Matteüs 5:1-12
Matteüs 5:1-12