Er zijn 4 Preken gevonden op Prekenserie '
Lessen uit het leven van Gideon
':
Thema
Schriftgedeelte
Richteren 7:15-25, Jesaja 9:1-7, Openbaring 19:1-5, 11-16
Richteren 7:1-16, 2 Korintiërs 4:5-10
Richteren 6:33-40, Efeziërs 6:10-20